top of page

Kiadványok

1

A hatékony konzultációhoz szükséges munkaügyi témájú elemzések, adatgyűjtés (adatfelvétel) és feldolgozások, felmérések készítése.

Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és Miskolc városi Munkástanácsok Szövetsége megbízásából, a GINOP-5.3.5-18-2018-00088 kódszámú,
„A generációk közötti együttműködés elősegítése a kiskereskedelmi munkahelyeken; érdekképviseleti szervezetek együttműködésével és a Miskolci Egyetem bevonásával.” című projekthez kapcsolódóan.

Tartalomjegyzék:

Versenyképességet javító tényezők.

Adatfelvétel

A hatékony konzultációhoz szükséges fontosabb megállapítások.

A hatékony konzultációhoz szükséges vizsgálat eredményei.

ON-LINE KIADVÁNY

Nemzetközi és európai uniós jó gyakorlatok bemutatására, nemzetközi és európai uniós együttműködés keretében külföldi jó gyakorlatok vizsgálata és azokkal kapcsolatos magyarországi adaptációs javaslatok bemutatása. 

2

Szakmai módszertani fejlesztések

Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és Miskolc városi Munkástanácsok Szövetsége megbízásából, a GINOP-5.3.5-18-2018-00088 kódszámú,
„A generációk közötti együttműködés elősegítése a kiskereskedelmi munkahelyeken; érdekképviseleti szervezetek együttműködésével és a Miskolci Egyetem bevonásával.” című projekthez kapcsolódóan.

TARTALOMJEGYZÉK

Vezetői összefoglaló    
1.    Az előzetes kutatások eredményeinek összegzése    
1.1.    Pilot program során megfogalmazott módszertani javaslatok    
Kereskedő    
2. A pilot projekt beavatkozási pontjai és eredményei    
2.1. A munkavállalók dolgozói elégedettségének erősítése    
2.1.1. Az elégedettséget meghatározó tényezők    
2.1.2. Motivációt és elégedettséget támogató eszközök    
2.2. Kompetencia-struktúra és -szükséglet felmérése    
2.2.1. A kompetencia fogalmi meghatározása    
2.2.2. A kompetenciák szerepe a kiválasztásban    
2.2.3. Kompetenciák a kiskereskedelem ágazatban    
2.3. Teljesítményalapú javadalmazás kialakításának módszertani megalapozása
2.3.1. A teljesítmény összetevői    
2.3.2. Teljesítményértékelés a szervezetekben    
2.3.3. A teljesítményértékelés tárgya    
2.3.4. A teljesítményértékelés módszerei    
2.3.5. A teljesítményértékelés előnyei és lehetséges hibái    
2.4. Munkaképesség Index felmérés a munkavállalók körében    
2.4.1. A munkaképesség jelentősége a szervezetekben    
2.4.2. A munkaképességi index felvételének javasolt körülményei    
2.4.3. A munkaképességi index eredményeinek értékelése és felhasználási lehetőségei    
Felhasznált források    
Melléklet    
1. melléklet: A Munkaképességi Index felmérés kérdőíve    
2. melléklet: A Munkaképességi Index felmérés értékelő lapja

3

Az ágaztban működő speciális szabályozás

Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és Miskolc városi Munkástanácsok Szövetsége megbízásából, a GINOP-5.3.5-18-2018-00088 kódszámú,
„A generációk közötti együttműködés elősegítése a kiskereskedelmi munkahelyeken; érdekképviseleti szervezetek együttműködésével és a Miskolci Egyetem bevonásával.” című projekthez kapcsolódóan.

Tartalom
1    Kiskereskedelem jellemzői    
1.1    Nemzetközi kitekintés    
1.2    Magyarországi helyzet bemutatása    
2    Foglalkoztatással összefüggő kockázatértékelés    
3    Munkavállalók orvosi alkalmassági vizsgálatának szabályai    
4    Munkakörülmények biztosításának szabályozása    
5    Munkavédelem szabályozása    
5.1    Munkavédelem főbb alapelvei    
5.2    A kiskereskedelemben a jellemző munkatevékenységek    
5.3    Fontosabb munkakörök a kiskereskedelemben    
5.3.1    Kereskedő    
5.3.2    Vezető eladó    
5.3.3    Bolti eladó    
5.3.4    Bolti pénztáros    
5.3.5    Pék, édesiparitermék-gyártó    
5.3.6    Pultfeltöltő, árufeltöltő    
5.3.7    Kereskedelmi tevékenységet folytató egység vezetője    
5.3.8    Rakodómunkás    
6    A kiskereskedelemben előforduló gépek szabályozása    
7    Kiskereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos megterhelés sérülékeny csoportokra vonatkozó szabályozása    
8    A szakszervezetre vonatkozó szabályozások a munkavédelmi előírások betartásának ellenőrzésében   
8.1    Képviseleti jog    
8.2    Tájékozódási jog    
8.3    Véleményezési jog    
8.4    A konzultációhoz való jog    
8.5    Kollektív szerződés kötési jogosultság    
8.6    További jogosultságok    
8.7    Szakszervezet ellenőrzési joga    
9    Munkáltató munkavédelmi szabályozása    

bottom of page